STRONA GŁÓWNA

O MNIE

PSYCHOTERAPIA

SPOTKANIA PRZEZ SKYPE

REJESTRACJA - CENNIK

DEPRESJA ZIMOWA

ZDALNA POMOC

 

NASZE BŁĘDNE 

PRZEKONANIA

 

PRAWDA O MARIHUANIE

JA REALNE I JA IDEALNE

FORMY POMOCY

POLECAM WYKŁADY

TERAPIA DDA I DDD

PLAN ŻYCIA

WRAŻLIWI

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

MENU 

PRACUJĘ

 

PRZEZ SKYPE 

ORAZ W GABINETACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAŃ 

MOGILNO

 

_________________________________

 

Umów się na 1 konsultację 

 

 

Rejestracja 

 

tel. 600 494 057

 

tomaszpsycholog@gmail.com

 

______________________________

 

Adresy:

 

Skype: tomaszpsycholog

 

 

Poznań 

ul.Chełmińska 10/2

60-645 Poznań

 

Mogilno

ul. B. Chrobrego 11 

88-300 Mogilno

 

FORMY POMOCY

 

Metoda którą pracuję to Psychoterapia behawioralno-poznawcza z dużym wykorzystaniem Analizy Transakcyjnej, moim celem jest taki efekt terapii, aby klient po jej ukończeniu radził sobie samodzielnie z trudnościami życiowymi. 

 

Psychoterapia behawioralno-poznawcza koncentruje się na bieżącym życiu człowieka oraz analizuje przeszłość i jej wpływ na obecne życie. Jej celem jest taka zmiana postawy pacjenta wobec samego siebie, by mógł on zacząć korzystać ze swojego naturalnego potencjału życiowego, zablokowanego przez niekorzystne sytuacje w rozwoju (najczęściej są to trudne doświadczenia z dzieciństwa lub młodości). Istotą tej metody jest poszerzanie samoświadomości. Zwiększająca się świadomość własnych emocji, potrzeb, większa świadomość otoczenia, pozwala zobaczyć co jest przyczyną naszych problemów. Im bardziej człowiek jest świadomy siebie, tym bardziej jest wolny ! Taka wolność płynąca z samoświadomości pozwala poznać swoje możliwości i lepiej radzić sobie z trudnościami. Moim zadaniem jest towarzyszenie klientowi (Tobie) w rozwoju i możliwości dokonywania zmian. Psychoterapia uczy poznawać swoje potrzeby, pragnienia i uczy ich wyrażania oraz zaspokajania.

 

 

Oferuję pomoc psychologiczną osobom dorosłym oraz młodzieży.

 

Forma pomocy zawsze jest dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, o których będziemy rozmawiać od pierwszego spotkania. Na podstawie określenia Twoich potrzeb oraz Twojej gotowości do rozwiązywania problemów, razem określimy plan działania na następne spotkania. Każde spotkanie przebiega w atmosferze nastawionej na

autorefleksję, zrozumienie swoich trudności w kontekście Twojego życia

lub Twojej obecnej sytuacji. Podczas kazdej rozmowy dbam o dobre

samopoczucie pacjenta - zapewniam akceptację - całkowita dyskrecje i

minimalizowanie stresu.

 

Formy pomocy :

 

Konsultacja psychologiczna - od jednego do trzech spotkań, których

celem jest określenie natury problemu oraz metody dalszej pracy nad

jego rozwiązaniem. Konsultacja psychologiczna może być etapem

poprzedzającym zawarcie tzw. kontraktu terapeutycznego, który określa

szczegółowo zasady psychoterapii.

 

Konsultacje - Poradnictwo przeznaczone są zarówno dla osób

bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich. Ta forma

pomocy psychologicznej znajduje zastosowanie zarówno w rozwiązywaniu

konkretnych problemów życiowych jak i w próbach zrozumienia swojej

ogólnej sytuacji życiowej, zrozumieniu siebie lub innych osób. Dzięki

konsultacji przyjrzysz się swojej sytuacji życiowej, z której może nie do

końca zdajesz sobie sprawę, a przyjrzenie się jej ułatwia znalezienie

rozwiązania. Postaramy się razem naświetlić przyczyny i możliwe skutki

danego problemu, pomogę Ci zorientować się w różnych możliwościach

działania (wraz z ich konsekwencjami), które można podjąć w tej sytuacji.

Psychoterapia krótkoterminowa - koncentruje się na rozwiązaniu

konkretnego problemu jak chociażby podjęcie ważnej decyzji życiowej czy

doświadczanie kryzysu.

 

Psychoterapia długoterminowa - jest formą kontaktu, relacją, w

trakcie której przedmiotem refleksji staje się własne życie. To forma pracy

nad bieżącymi problemami, ale także doświadczanie siebie na głębszym

poziomie, którego efektem może być trwała zmiana.

Często jest tak, że negatywne emocje z przeszłości związane z ważnymi

wydarzeniami dezorganizują nasze dzisiejsze życie, czyniąc je mniej

satysfakcjonującym niż mogłoby ono być. Dzięki tej formie kontaktu,

mają Państwo m.in. możliwość przyjrzenia się zarówno swoim osobistym

deficytom oraz co ważniejsze zasobom, co sprzyja poprawie jakości

życia i satysfakcjonującej samoocenie. Innymi słowy psychoterapia

długoterminowa to swoista „architektura wnętrza".

 

 

 

 

FORMY POMOCY

 

Metoda którą pracuję to Psychoterapia Integracyja z dużym wykorzystaniem Analizy Transakcyjnej, moim celem jest taki efekt terapii, aby klient po jej ukończeniu radził sobie samodzielnie z trudnościami życiowymi. 

 

Psychoterapia integracyja koncentruje się na bieżącym życiu człowieka oraz analizuje przeszłość i jej wpływ na obecne życie. Jej celem jest taka zmiana postawy pacjenta wobec samego siebie, by mógł on zacząć korzystać ze swojego naturalnego potencjału życiowego, zablokowanego przez niekorzystne sytuacje w rozwoju (najczęściej są to trudne doświadczenia z dzieciństwa lub młodości). Istotą tej metody jest poszerzanie samoświadomości. Zwiększająca się świadomość własnych emocji, potrzeb, większa świadomość otoczenia, pozwala zobaczyć co jest przyczyną naszych problemów. Im bardziej człowiek jest świadomy siebie, tym bardziej jest wolny ! Taka wolność płynąca z samoświadomości pozwala poznać swoje możliwości i lepiej radzić sobie z trudnościami. Moim zadaniem jest towarzyszenie klientowi (Tobie) w rozwoju i możliwości dokonywania zmian. Psychoterapia uczy poznawać swoje potrzeby, pragnienia i uczy ich wyrażania oraz zaspokajania.

 

 

Oferuję pomoc psychologiczną osobom dorosłym oraz młodzieży.

 

Forma pomocy zawsze jest dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, o których będziemy rozmawiać od pierwszego spotkania. Na podstawie określenia Twoich potrzeb oraz Twojej gotowości do rozwiązywania problemów, razem określimy plan działania na następne spotkania. Każde spotkanie przebiega w atmosferze nastawionej na

autorefleksję, zrozumienie swoich trudności w kontekście Twojego życia

lub Twojej obecnej sytuacji. Podczas kazdej rozmowy dbam o dobre

samopoczucie pacjenta - zapewniam akceptację - całkowita dyskrecje i

minimalizowanie stresu.

 

Formy pomocy :

 

Konsultacja psychologiczna - od jednego do trzech spotkań, których

celem jest określenie natury problemu oraz metody dalszej pracy nad jego rozwiązaniem. Konsultacja psychologiczna może być etapem

poprzedzającym zawarcie tzw. kontraktu terapeutycznego, który określa szczegółowo zasady psychoterapii.

 

Konsultacje - Poradnictwo przeznaczone są zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich. Ta forma pomocy psychologicznej znajduje zastosowanie zarówno w rozwiązywaniu konkretnych problemów życiowych jak i w próbach zrozumienia swojej

ogólnej sytuacji życiowej, zrozumieniu siebie lub innych osób. Dzięki konsultacji przyjrzysz się swojej sytuacji życiowej, z której może nie do końca zdajesz sobie sprawę, a przyjrzenie się jej ułatwia znalezienie rozwiązania. Postaramy się razem naświetlić przyczyny i możliwe skutki danego problemu, pomogę Ci zorientować się w różnych możliwościach

działania (wraz z ich konsekwencjami), które można podjąć w tej sytuacji.

 

Psychoterapia krótkoterminowa - koncentruje się na rozwiązaniu

konkretnego problemu jak chociażby podjęcie ważnej decyzji życiowej czy

doświadczanie kryzysu.

 

Psychoterapia długoterminowa - jest formą kontaktu, relacją, w

trakcie której przedmiotem refleksji staje się własne życie. To forma pracy nad bieżącymi problemami, ale także doświadczanie siebie na głębszym poziomie, którego efektem może być trwała zmiana.

Często jest tak, że negatywne emocje z przeszłości związane z ważnymi wydarzeniami dezorganizują nasze dzisiejsze życie, czyniąc je mniej satysfakcjonującym niż mogłoby ono być. Dzięki tej formie kontaktu, mają Państwo m.in. możliwość przyjrzenia się zarówno swoim osobistym deficytom oraz co ważniejsze zasobom, co sprzyja poprawie jakości życia i satysfakcjonującej samoocenie. Innymi słowy psychoterapia

długoterminowa to swoista „architektura wnętrza".

 

 

PRACUJĘ PRZEZ SKYPE

ORAZ W GABINETACH 

 

POZNAŃ I

MOGILNO

 

_______________________________

 

Umów się na 1 konsultację 

 

Rejestracja 

 

tel 600 494 057

 

tomaszpsycholog@gmail.com

 

koszt inwestycji w siebie to 

 

80 zł za 55 minut spotkania 

 

_______________________________

 

Adresy :

 

Skype : tomaszpsycholog

 

Poznań

ul. Sikorskiego 12a

60-355 Poznań

 

Mogilno

ul B. chrobrego 11

88-300 Mogilno

ja www

 

gabinet

 

Zadzwoń ... 600 497 057