STRONA GŁÓWNA

O MNIE

PSYCHOTERAPIA

SPOTKANIA PRZEZ SKYPE

REJESTRACJA - CENNIK

DEPRESJA ZIMOWA

ZDALNA POMOC

 

NASZE BŁĘDNE 

PRZEKONANIA

 

PRAWDA O MARIHUANIE

JA REALNE I JA IDEALNE

FORMY POMOCY

POLECAM WYKŁADY

TERAPIA DDA I DDD

PLAN ŻYCIA

WRAŻLIWI

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

MENU 

PRACUJĘ

 

PRZEZ SKYPE 

ORAZ W GABINETACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAŃ 

MOGILNO

 

_________________________________

 

Umów się na 1 konsultację 

 

 

Rejestracja 

 

tel. 600 494 057

 

tomaszpsycholog@gmail.com

 

______________________________

 

Adresy:

 

Skype: tomaszpsycholog

 

 

Poznań 

ul.Chełmińska 10/2

60-645 Poznań

 

Mogilno

ul. B. Chrobrego 11 

88-300 Mogilno

 

 

                                NASZE JA REALNE I JA IDEALNE

 

 

To jak Siebie oceniamy  uzależnione jest w głównej mierze od tego jak duża jest różnica pomiędzy spostrzeganiem siebie Idealnego oraz Realnego .

 

 

Ja realne – obszar wiedzy o sobie, który dotyczy tego kim się jest. Można wyróżnić jeszcze ja idealne (wiedzę na temat tego, jakim chciałbym być) i ja powinnościowe (wiedzę na temat tego, jakim powinienem być, przekonania o obowiązkach i powinnościach).

 

 

Każdy człowiek definiuje te trzy obszary w nieco odmiennych terminach i kategoriach. Tory Higgins jest autorem rozróżnienia między ja realnym, idealnym i powinnościowym.

 

Eksperymenty dowiodły, że im większa jest rozbieżność między ja realnym a ja idealnym, tym więcej jest uczuć o zabarwieniu depresyjnym typu apatia, smutek, rozczarowanie (także jeśli jedynie chwilowo wzbudzimy świadomość rozbieżności między tymi obszarami ja).

 

Im więcej rozbieżności między ja realnym a ja powinnościowym, tym więcej silniejszych, negatywnych uczuć, takich jak poczucie winy, wstyd, niepokój, lęk. W polskiej kulturze ja idealne zawiera zwykle treści związane z własnymi umiejętnościami i sprawnościami. Ja powinnościowe zaś raczej z treściami moralnymi i normami kulturowymi. Definicja ja jest trudna, bowiem zawiera ono bardzo różne obszary wiedzy: o własnym ciele, tożsamości, cechach i właściwościach, zdolnościach, wartościach, samoregulacji, zawiera także pewne elementy tożsamości innych ludzi (tak jak gdybyśmy definiowali swoją osobę poprzez to, jakimi osobami się otaczamy, jakich ludzi cenimy, a jakich potępiamy), a także normy kulturowe, z którymi się identyfikujemy oraz wartości kultury, do której należymy. e.