STRONA GŁÓWNA

O MNIE

PSYCHOTERAPIA

SPOTKANIA PRZEZ SKYPE

REJESTRACJA - CENNIK

DEPRESJA ZIMOWA

ZDALNA POMOC

 

NASZE BŁĘDNE 

PRZEKONANIA

 

PRAWDA O MARIHUANIE

JA REALNE I JA IDEALNE

FORMY POMOCY

POLECAM WYKŁADY

TERAPIA DDA I DDD

PLAN ŻYCIA

WRAŻLIWI

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

MENU 

PRACUJĘ

 

PRZEZ SKYPE 

ORAZ W GABINETACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAŃ 

MOGILNO

 

_________________________________

 

Umów się na 1 konsultację 

 

 

Rejestracja 

 

tel. 600 494 057

 

tomaszpsycholog@gmail.com

 

______________________________

 

Adresy:

 

Skype: tomaszpsycholog

 

 

Poznań 

ul.Chełmińska 10/2

60-645 Poznań

 

Mogilno

ul. B. Chrobrego 11 

88-300 Mogilno

 

 

CZY POMOC PSYCHOLOGA NA ODLEGŁOŚĆ JEST MOŻLIWA  ?  

 

CZY JEST SKUTECZNA ?

 

Skuteczność Psychoterapii na odległość zbadano

 

Naukowcy przeprowadzili badania nad skutecznością pomocy psychologicznej przez Internet oto co się okazało ….


Azy Barak i współpracownicy z Uniwersytetu w Hajfie (2008 rok) zrobili pierwsze podsumowanie badań w zakresie skuteczności psychoterapii on-line. Dokonali oni przeglądu 92 badań z udziałem łącznie 9764 klientów i pacjentów. Klienci stanowiili reprezantatywną grupę pod względem wieku, płci, rasy i języka.

 

Autorzy stwierdzili, że „terapia przez internet jest równie skuteczna lub prawie tak samo skuteczna jak terapia twarzą w twarz.”
Murphy i Parnass i wsp. (2009) w swoim badaniu „Satysfakcja klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz” nie stwierdzili istotnych różnic pomiędzy wynikami klientów uczetniczącymi w terapii on-line a wynikami klientów terapii twarzą w twarz, mierzonych skalą GAF (GAF jest skalą subiektywnej oceny społecznego, psychologicznego oraz zawodowego funkcjonowania).


W kontrolowanych wywiadach nie stwierdzono istotnych różnic między psychoterapią on-line i psychoterapią twarzą w twarz w odniesieniu do diagnostyki, wieku i płci pacjentów (Dongier).
Interwencje psychoterapii twarzą w twarz magą być z powodzeniem stosowane również w terapii on-line. Badania wykonane przez Wade i współpracowników (2006) sugerują, że komputerowy system interwencji może z powodzeniem być wykorzystywany do terapii zarówno rodziców jak i dzieci z uszkodzeniami mózgu (TBI). Wszystkie rodziny, które wzięły udział w badniu wykazały poprawę wyników na jednej lub więcej skal zachowań, w tym zwiększenie zrozumienia kalectwa i poprawy relacji rodzic-dziecko. Wszyscy rodzice i dzieci, oprócz jednego, powiedzieli, że poleciliby ten program innym.

 

Wnioski z badań : Terapia przez internet jest równie skuteczna lub prawie tak samo skuteczna jak terapia twarzą w twarz.

 


Piśmiennictwo : On-line-psychotherapy-MetaAnalysisInterventionsBarak
Barak, A., Hen, L., Meyran, B. and Na’ama, S. (2008). “A Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions.” Journal of Technology in Human Services, Vol. 26 (2/4), 109 – 160.
Dongier, M.; Templer, R., Lalinec-Michaud, M., Meuneir, D. “Telepsychiatry: Psychiatric consultation through two-way television: A controlled study.”. Canadian Journal of Psychiatry 31: 32-34 Frueh BC, Deitsch SE, Santos AB, et al. (2000) Procedural and methodological issues in telepsychiatry research and program development. Psychiatric Services, 51:1522–1527. Murphy, L. M., Parnass, P., Hallett, R. H., & Mitchell, D. L. (in press). Client satisfaction and outcome comparisons of online and in-person counselling methods. British Journal of Social Work. Wade, Shari L.; Carey, Joanne; Wolfe, Christopher R. An online family intervention to reduce parental distress following pediatric brain injury. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 74(3), Jun 2006

 

Zadzwoń ... 600 494 057